DUYURU
Kapat
Tecrübelerinizi takip edin!
Sitemizde YAZAR olmak isteyenler yukarıdaki "yazar ol" butonunu kullanarak üye olabilirler. Artık yeni üyelere aktivasyon linki göndermiyoruz. Direkt giriş yapıp paylaşım yapabilirsiniz.

Kötü niyetli kişilerin paylaşımlarını otomatik olarak yayınlamamak için ilk defa üye olup tecrübe paylaşan arkadaşların paylaşımlarını bir süre bekletmek zorunda kalıyoruz. Yeni üyeyseniz paylaştığınız tecrübenin yayınlanması birkaç gün sürebilir. Takip ediniz.
Sayfa:

Büyüklere MasallarToplam 1 fotoğraf bulunmaktadır
Şçedrin , yaşadığı dönemdeki baskı ve sansür sebebiyle söylemek istediklerini hiciv sanatını kullanarak masal ile anlatmaya çalışmıştır. Golovlev Ailesi'nin yanı sıra 32 öykü ve masal yazmıştır. Bu masallardan bazıları:
Yabanıl Ağa (1869)
Bir Köylünün İki Genarali Nasıl Beslediğinin Öyküsü(1869)
Vicdan Kayboldu (1869)
Bilge Kayabalığı (1883)
Güneşte Kurutulmuş Akbalık (1884)
Bilim ve Sanat Koruyucusu Kartal (1884)
Voyvoda Ayı (1884)
İdealist Havuz Balığı (1884)
Zavallı Kurt (1884)
Beygir/ Kocaat(1885)
Liberal (1885)
Sağduyulu Tavşan (1885)
Kisel (1885)
Büyüklerine Başvuran Karga (1886)
İsa gecesi (1886)
Yol boyunca (1886)
Gereksiz Sohbet (1886)
Sırtlan (1886)
Bahadır (1886)

Masallarındaki konu ve tema
1)Çarlık Rusya’da yaşayan halk ile ilgili masallar,

2)Mutlakçı egemenliğin ve sömürücülerin despotluğunun eleştirildiği masallar,

3)Aydın sınıfın eleştirildiği masallar,

4)Yeni bir ülkünün, yeni bir ahlakın savunulduğu masallar.

Sçedrin’in masallarının düşünsel çerçevesini halkın çıkarları için özverili çalışma, insanın insana olan tüm zulmüne karşı çıkma, toplumsal ideallerin iyileşmesi için bitmek bilmeyen bir mücadeleye girme, yaşamın en canlı meselelerini ortaya koymak için sanatını kullanarak yardımcı olmaya karşı duyulan coşkun bir heves oluşturur.
Sçedrin masallarında köylülerin yaşadığı felaketlerin betimlemelerini yaparken, bir yandan da halk gücünün egemen sınıfa karşı koyma düşüncesini öne sürmüştür. Yazar egemen gücün zalim ve acımasız olduğunu ama aslında onun algıladığı gibi çok güçlü olmadığını ezilen sınıflara anlatmaya çabalamıştır. Halkı toplu savunma ve kurtuluş mücadelesi için cesaretlendirmek ve halkın içinde uyuyan güçleri harekete geçirmek istemiştir.

Masallarındaki kahramanların özellikleri
Masallar insanlar ve hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu biçimsel farka karşın, kahramanlar ezenler ve ezilenler, sömürenler ve sömürülenler şeklinde bir toplumsal zıtlık ilkesine dayanmaktadır. Sçedrin’in masallarında kullandığı köylü, general, toprak ağası ve aydınlar toplum yaşamında yer alan karakterlerdir.
İnsan betimlemeleri dışında, hayvan ve kuş tiplemeleri kullanarak halk saf ve korumasız bir biçimde tasvir edilir. Sömürücüler de kurt, tilki ve kartal gibi yırtıcı hayvan tiplemesinde okuyucu karşısına çıkarlar. Yazar tüm bunları sansüre karşı bir yöntem olarak kullanmıştır.

Masalların sanatsal özellikleri
Bu yapıtı öykü masal ve fabl türünden oluşmaktadır. Masal türünün Sçedrin’in 1880li yıllardaki çalışmalarında gelişmesi bir tesadüf değildir. Çünkü söz konusu yıllarda Rusya’da politik gericilik baş göstermektedir. Masal türü halk tarafından sevilen bir edebiyat türü olduğu için, sansürden korunmak için halka daha çabuk ve etkili bir biçimde ulaşması amacıyla seçilmiştir. Öykü ve masalları kaleme alırken hiciv sanatında kullanılan farklı sanatsal yöntemlere başvurmuştur. Yazar halk masallarından, folklorik ve fantastik ögelerden ve Ezop dilinden yararlandığı gibi alegori, grotesk, dolaylı anlatım, simgesellik, abartma ve alay gibi masallarda kullanılan sanatsal özelliklerin yanında, insanlar dünyası ile hayvanlar aleiminin olaylarını karşılaştırken sözcüklere mecazi anlamlar yüklemiştir ( amblem tekniği)
Sçedrin’in yapıtlarında yer alan fantastik betimlemeler içlerinde politik bir tutum yer aldığı için gerçek olma özelliği kazanırlar. Bununla birlikte masallar fantastik betimlemeler sayesinde güldürücü bir özellik de kazanır.

Şçedrin’in mizahının amacı köle psikolojisi ile alay etmektir. Ama bu alay kızgın ve kötümser bir alaydır. Rus halkının bu özelliklerini, dayanıklılığını ve sorumsuzluğunu acımasızca ortaya çıkarmakla kalmamış, bunların kaynağını telaşla aramakla beraber alay etmiş ve kırbaçlamıştır, çünkü cağın felaketinin bunlardan kaynaklandığını düşünmektedir. Sonuç olarak Sçedrin’in ‘’Büyüklere Masallar’’ yapıtının yazarın tüm edebi çalışmalarının edebi bir özeti olduğu söylenebilir. Bu yapıt yazarın kullandığı sanatsal özelliklerin zenginliği, masalların ideolojik önemi ve yaratılan toplumsal tiplemelerin çeşitliliği bakımından yazarın sanatının bir sentezi sayılmaktadır.
Sayfa: