DUYURU
Kapat
Tecrübelerinizi takip edin!
Sitemizde YAZAR olmak isteyenler yukarıdaki "yazar ol" butonunu kullanarak üye olabilirler. Artık yeni üyelere aktivasyon linki göndermiyoruz. Direkt giriş yapıp paylaşım yapabilirsiniz.

Kötü niyetli kişilerin paylaşımlarını otomatik olarak yayınlamamak için ilk defa üye olup tecrübe paylaşan arkadaşların paylaşımlarını bir süre bekletmek zorunda kalıyoruz. Yeni üyeyseniz paylaştığınız tecrübenin yayınlanması birkaç gün sürebilir. Takip ediniz.
Sayfa:

Kuvvetler ayrılığı ilkesi


Geleneksel olarak devletlerin yasama, yürütme ve yargı adı altında üç ana fonksiyonu vardır. Çağdaş demokrasilerde devletlerin bu üç fonksiyonu ayrı organlarda toplanmıştır. Bunun nedeni, söz konusu organların birbirini denetlemesinin ve dengelenmesinin sağlanması ve kişi hak ve hürriyetlerinin güvenceye kavuşturulmasıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca yasama fonksiyonu, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisince (Anayasa madde 7); yürütme fonksiyonu, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunca (Anayasa madde 8); yargı fonksiyonu da Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce (Anayasa madde 9) yerine getirilir.
Sayfa: