DUYURU
Kapat
Tecrübelerinizi takip edin!
Sitemizde YAZAR olmak isteyenler yukarıdaki "yazar ol" butonunu kullanarak üye olabilirler. Artık yeni üyelere aktivasyon linki göndermiyoruz. Direkt giriş yapıp paylaşım yapabilirsiniz.

Kötü niyetli kişilerin paylaşımlarını otomatik olarak yayınlamamak için ilk defa üye olup tecrübe paylaşan arkadaşların paylaşımlarını bir süre bekletmek zorunda kalıyoruz. Yeni üyeyseniz paylaştığınız tecrübenin yayınlanması birkaç gün sürebilir. Takip ediniz.

Kullanıcı Sözleşmesi


Üyelik Sözleşmesi
İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına ve sitemizin "kullanım koşullarına" uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Taraflar
a) www.tecrubelerimiz.com internet sitesi
b) www.tecrubelerimiz.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu www.tecrubelerimiz.com internet sitesinden ve www.tecrubelerimiz.com tarafından sunulan hizmetlerden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.tecrubelerimiz.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.tecrubelerimiz.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda tecrubelerimiz.com, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

3.2. Üye, www.tecrubelerimiz.com sitesinde kullandığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir ve bu bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.tecrubelerimiz.com 'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.tecrubelerimiz.com ’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.tecrubelerimiz.com internet sitesini ve www.tecrubelerimiz.com tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. www.tecrubelerimiz.com , bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.tecrubelerimiz.com internet sitesini ve portal hizmetlerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.tecrubelerimiz.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.tecrubelerimiz.com 'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermesi ve başkalarına ait olan kaynaklarla içerik girişi yapması üyelerin sorumluluğundadır. www.tecrubelerimiz.com ’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. www.tecrubelerimiz.com , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.tecrublerimiz.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle www.tecrubelerimiz.com ’dan şikayetçi olmayacağını ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.tecrubelerimiz.com 'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.tecrubelerimiz.com ’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. www.tecrubelerimiz.com 'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde hiçbir ihtar veya bilgi vermeksizin üyenin üyeliğini silme, üyeye ve üye ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer hesaplara ait dosya, belge, bilgi ve tüm içeriği kısmen veya tamamen silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu gibi durumlarda, www.tecrubelerimiz.com ’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.tecrubelerimiz.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette www.tecrubelerimiz.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. www.tecrubelerimiz.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. www.tecrubelerimiz.com sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

3.11. www.tecrubelerimiz.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun www.tecrubelerimiz.com sahipleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.12. www.tecrubelerimiz.com internet sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.www.tecrubelerimiz.com internet sitesine üye olan kullanıcılarımızın sitemize yükledikleri görsellerin altına sizemizin logosu ve kullanıcımızın rumuzu otomatik olarak eklenecektir.Dolayısı ile kullanıcılarımızın eklediği görsellerin de diğer tüm içeriklerde olması gerektiği gibi tüm kullanım ve telif hakları kendilerine ait olmalıdır.Kullanıcılarımızın kendilerine ait olan veya olmayan bilgileri sitemizde paylaşmaları ile uğrayabilecekleri zarardan sitemiz sorumlu olmadığı gibi sitemizin bu tip bir vaka sonucu uğrayacağı her türlü zararı ilgili kullanıcı/lar tamami ile karşılamakla yükümlüdür.

3.13. www.tecrubelerimiz.com tarafından www.tecrubelerimiz.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. www.tecrubelerimiz.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. www.tecrubelerimiz.com , üyenin portal hizmetlerini alırken www.tecrubelerimiz.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. www.tecrubelerimiz.com yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

3.15. www.tecrubelerimiz.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) yasal gereklere uygun hareket etmek için www.tecrubelerimiz.com'a bağlı olan veya ileride bağlantılı çalışabilecek kurumlara ya da direkt www.tecrubelerimiz.com sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,

b) www.tecrubelerimiz.com'a bağlı olarak çalışan veya ileride bağlantılı çalışılabilecek diğer kurumlar ve www.tecrubelerimiz.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde

c) www.tecrubelerimiz.com ’un kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

d) Kullanıcının, www.tecrubelerimiz.com'un veya www.tecrubelerimiz.com ’dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.

3.16. www.tecrubelerimiz.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.tecrubelerimiz.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. www.tecrubelerimiz.com güvenlik ile ilgili konularda garanti verememektedir.

3.17. www.tecrubelerimiz.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.tecrubelerimiz.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tuttuğu gibi dilerse içerik ve kullanıcı hesaplarının kısmen veya tamamen silinmesine veyahut değitirilmesine izin vermeme hakkını saklı tutar. Ancak buna rağmen kullanıcılar girdiği içerikler açısından Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve Tecrubelerimiz.com kullanım koşulları ve sözleşmesine karşı her daim sorumludur.

3.18. www.tecrubelerimiz.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.19. Taraflar, www.tecrubelerimiz.com 'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.