DUYURU
Kapat
Tecrübelerinizi takip edin!
Sitemizde YAZAR olmak isteyenler yukarıdaki "yazar ol" butonunu kullanarak üye olabilirler. Artık yeni üyelere aktivasyon linki göndermiyoruz. Direkt giriş yapıp paylaşım yapabilirsiniz.

Kötü niyetli kişilerin paylaşımlarını otomatik olarak yayınlamamak için ilk defa üye olup tecrübe paylaşan arkadaşların paylaşımlarını bir süre bekletmek zorunda kalıyoruz. Yeni üyeyseniz paylaştığınız tecrübenin yayınlanması birkaç gün sürebilir. Takip ediniz.
Sayfa:

İvan Bunin - KöyToplam 2 fotoğraf bulunmaktadır
Köy öyküsünde konu yelpazesi oldukça geniştir. Dönemin sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel, ailevi, günlük yaşam, ahlak, din, felsefe ve psikoloji gibi problemlerine değinilmektedir.
Rus-Japon Savaşı, 1905 İsyanı, anayasa, toprak ıslahatları, kültürel ve tarihi ve ekonomik yaşantıdan bahsedilmektedir.

Bunin , köylünün toprak köleliği dönemindeki konumunun değişmediğini göstermeye çalışır. Yazar bunun için kahramanların yaşam tarzlarını ilkel çağlardaki yaşantıyla karşılaştırır ve benzerlik bulur. Toprak köleliğinin kaldırılmasından 50 yıl sonra bile ekonomik ve sosyal anlamda yükseliş umutlarının gerçekleşemediğini vurgulamak istemiştir.

Öyküde 20.yy’ın başlarındaki Rusya ile her türlü tarihi olay, ayrıntısıyla anlatılmaksızın yer almaktadır.

Öyküde tarihin bir parçası olan insanların o anki yaşamı, o olayları algılama şekli, olaylardan etkilenişi, beklentisi ve umutları ön plandadır.

“Köy” öyküsü, savaş sahneleri, tarihi önemi olan isyanlar, tarihi şahsiyetler değil bunların toplum üzerindeki etkisinden bahseder.

Gorki “Köy” öyküsünden “tarihi içerikli bir yapıt” diye bahsetmiştir.

Bunin bu öyküsünden, bir Rus köylüsünün toplumsal ilişkilerinin, sosyal bilincinin hangi boyutta olduğunu göstermeyi amaçlamıştır.

Öyküde Yakov, Serı, Odnodvorka, İvanuşka, Akim, Avdeyeviç, Menşov, Vanka Krasnıy gibi sıradan köylüler Rus halkının kim olduğunu, nasıl yaşadığını, neler düşündüğünü, kısacası yaşadıklarını ve beklentilerini anlatmaktadır.

KARAKTERLER

Bunin ’in “Köy”(Деревня) öyküsündeki karakterlerinde güzellik ve zerafetten çok ahlaki değerler ön plandadır.

“Köy” öyküsünde 90’dan fazla karakter vardır.

Öyküsündeki ana karakterler Krasov kardeşlerdir.

Krasov Kardeşler


Tihon:
Zenginleşmiş bir köylüdür. Tipik bir mujiktir. Köylerde toprak köleliğinden sonraki ikinci kuşaktan olan Tihon gece gündüz demeden çalışmış ve bir zamanlar dedelerinin kölesi olduğu toprak ağalarının mallarının tamamına sahip olmuştur.

Tihon açgözlü, gaddar bir tüccardır. Sahip olduğu şeylerin değerini bilir ve onları korumaya çalışır. Tembelliğe, beceriksizliğe tahammülü yoktur, herkesi ve her şeyi eleştirir.Tam bir köy ağasıdır, sömürücüdür.

Kendisiyle başbaşa kaldığında mutsuzdur. Herkesin ondan nasıl korkup nefret ettiğini bilir.

Kuzma: Tihon’nun kardeşidir. Kendi başına aydınlanma peşinde koşan bir köylüdür. Bunin karakterleri içerisinde bir dereceye kadar iyi yönleriyle tasvir edilmeye çalışılan tek karakterdir. Kuzma Krasov tüm olumsuzlukları kişisel sorunu kadar içten yaşan bir karakterdir. Şanssız biridir. Hayatı boyunca yazıp okuma istediğiyle yaşamış fakat hayat şartları bu istediğini gerçekleştirmesine engel olarak onu mutsuz bir insana dönüştürmüştür.

Öyküde de “Kuzma ömür boyu eğitim görmek ve yazar olmak arzusuyla yaşadı” cümlesiyle tanıtılmaktadır.

Öyküde çocukluğunda abisi Tihon’la bir müddet satıcılık yaptığı, sonra ondan ayrılıp çoban olduğunu, gazetelere ekmek parası için yazılar yazdığını, çıraklık, tellallık, tefecilik gibi bir çok işle uğraştığını görüyoruz.

Vatan, millet hakkında endişeleri vardır. Bir dönem Tolstoy’un öğretisine yönelir, gezginci bir hayat sürer, perhiz yaparak hayvansal gıdalar ve içkiden vazgeçer. Sonra nihilist gruplara katılarak anarşi tarzı bi yaşam sürer ve her şeye lanet okur. Bu memleketin zengininin bile ailesini kirli evlerde hayvanlarla bir arada yaşattıklarından yakınır.

Kuzma’yı üzen bir başka konu da Rus insanın sözüyle yaptığı eylemin bir olmamasıdır.

“Bu kardeşim, eski bir Rus türküsüdür: Domuz gibi yaşamak çok berbattır, buna bakmayarak domuz gibi yaşıyorum ve şekilde de yaşayacağım.”
KADINLAR

Köy öyküsünde; toplumda kadınların sosyal olamayışları, tüm haklardan mahrum olarak yaşamaları sadece “çocuk yapan kişi” olarak bilinmesine değinilir.

Eserde yazarın önem verdiği figürlerin başında Molodoya gelir. Genç kadın anlamına gelen “Molodoya” onun takma ismidir. Güzel Molodoya’nın çaresizliği Rus kadının kaderini yansıtmaktadır.


Köy eserinde Rusya’yı sembolize eden bir köyün öyküsü anlatılmaktadır. Bu köyün adı Rusçada fena,kötü,rezil anlamındaki ‘Durnoy’ kelimesinden türeyen Durnovka’dır.

Öykü Krasov kardeşlerin iki nesil öncesi hakkında verilen bilgilerle başlar.

Krasovların dedesi 1861 Toprak reformu sonucu özgürlüğüne kavuşan toprak kölesi köylülerden biridir. Babaları ise bir memurdur. Durnovka yakınlarında ticaret yapar daha sonrasında iflas edip ölür.
Babalarının ölümü ardından Tihon ve Kuzma seyyar satıcılığa başlayarak yakın köylerde ve kasabalarda satış yapmaya başlarlar. Günün birinde ciddi bir tartışma yaşarlar ve ayrılırlar.Tihon Durnovka yakınlarında bir meyhane kiralar, Kuzma ise bir çobana yardımcılık eder.
Bu kavganın ardından yıllar geçmiş Tihon kırk yaşına gelmiştir.Çalışkan bir yapıya sahip olan Tihon çabalayarak hatrı sayılır bir servetin ve Durnovka topraklarının bir kısmının sahibi olmuştur.
Uzun yıllar dilsiz bir kadınla evli kalmış, bir çocuğu olmuştur. Ancak karısı uyurken çocuğunu ezerek öldürmüş, bir süre sonra da kendisi ölmüştür.
Tihon ardından bir kontesin hizmetçisi olan Nastasya Petrovna ile evlenmiş ve onun getirdiği çeyizle Durnovka’nın tamamını elde etmiştir. Tüm isteklerine rağmen çocuk sahibi olamamasını Tanrı’nın bir cezası olarak görür ve yaşamdan zevk almamaya başlar. Onun için çalışmak bile bir işkence haline gelir.

Petrov Bayramı geldiğinde her yıl olduğu gibi şehir pazarına gider.Çevresindeki düzensizlik,insanların sefilliği,dilencilerin çokluğu ve sokakların bakımsızlığı Tihon’u derinden etkiler.
( Verimli bir toprakta olmalarına rağmen )

Öykü boyu Tihon yollarda birçok köylüyle karşılaşır. Birçok gözlem yapar. Bunların hepsi can sıkıcı,iç karartıcı tasvirlerdir. Köylerin bakımsızlığı, insanların sefilliği ve gamsızlığı vb. Tihon’da içinde bulunduğu ortama karşı hep bir karamsarlık vardır.

Bu arada öyküde kimsenin dilinden düşmeyen Rus-Japon Savaşı ile ilgili konularda yer almaktadır. Savaşta olup bitenleri ciddiye almayan köy halkı öldürülen insanlar hakkında alaylı bir şekilde konuşurlar.1905 devrimine de tepkileri farklı değildir. Örneğin tipik bir karakter olan Tihon başlarda devrimle ilgili konularda coşkuyla konuşur. İsyancıların Bakanı öldürmeleri bile bir eğlence konusudur. Ancak konu toprak paylaşımına gelince lanetler yağdırmaya başlar.

Öyküde Rusya’daki milyonlarca insan gibi Durnovka sakinleri de iyi bir gelecek beklentisi içindedirler. Bu beklentiler tamamen maddi yöndendir.
Durnovka’da dışarıdan gelen birkaç kişinin yardımıyla köylüler isyan eder. İsyanın nedeni tamamiyle ekonomik nedenlerdir. Eylemlerin düzensizliği isyanın başarısız olmasına neden olur. İsyancıların saldırgan davranarak çiftliği harabeye döndürmeleriyle sona erer. İsyancıların Tihon’u öldürmek istemeleri üzerine Tihon her şeyi satarak şehre yerleşmeye karar verir.
Yaşı 50’ye varan ve hala çocuk özlemi geçmeyen Tihon evinde çalışan Molodaya’ya zorla sahip olur. Kocasının olanları anlamasından korkarak bir bahaneyle onu işten kovar. Bir süre sonra kocası netleştirilemeyen bir nedenden dolayı ölür.
Bir gün Tihon’un eline kardeşi Kuzma’nın yazdığı şiir kitabı geçer. Bunun üzerine kardeşiyle barışmak, onunla çalışmak ister.
Öykünün ikinci bölümü Kuzma ve onun yaşamı hakkındadır. Kuzma imkanları doğrultusunda kendini eğitime vermiş, okuma ve yazma sevdalısıdır.
Kuzma’nın düşüncelerinin şekillenmesindeki en büyük rollerden biri pazarda tanıştığı Balaşkin’dir. Balaşkin ona okuması için Rus edebiyatının en önemli eserlerini verir, onunla Rus halkı,tarihi ve edebiyatı hakkında konuşurdu.
Balaşkin; Rusya’nın büyük bir köy olduğunu Rus insanın ise ilkel dönemlerden kalma, maneviyattan noksan bir hayat yaşadığını savunur. Kuzma başta bu düşüncelere şiddetle karşı gelse de sonrasında Balaşkin’e hak verir.
Kuzma bir süre Tolstoy öğretilerine merak salar ve bu öğretilerin müritleri gibi yaşar. Fakat bu çok uzun sürmez.
Kuzma bir süre farklı işlerde çalışmış birçok şehirde kalmıştır. Yaşının ilerlemesiyle, bu gezgin yaşamına bir son vermek isteyerek bir bahçe satın almak için Kazanov’a gider. Bahçenin satıldığını öğrense de çiftliğin çalışanların kaldığı yerde konaklar.
Tihon gibi Kuzma’da aynı manzarayla karşılaşmıştır. Karın tokluğuna çalışan ama gamsız insanlar. Birkaç kapik için karısını satan, bir votka için küçük bir çocuğu , bir keçi için komşusunu öldürebilen insanların hikayelerini dinler. Bu tarz insanlar için kanın fışkırmasını izlemek bile sıradan olaylardır.
Öykünün üçüncü ve son bölümünde Kuzma Durnovka’ya yerleşir. Kardeşinin aksine o köyü sevmektedir. Köy halkının cehaleti, sefaleti bir de Kuzma’nın gözünden tasvir edilir. Kuzma sık sık yaşamın anlamsızlığından ve çekilmezliğinden bahsetmektedir.
Son bölümün en can alıcı kısımlarından biri Tihon ve Kuzma arasında geçen diyalog.
Kuzma ülkede genel durumun ne kadar korkunç olduğundan sayısız insanın katledildiğinden bahseder. Tihon ise bu duruma fazla ilgi göstermez köylerdeki baskın olayını anlatır.
Ulus olarak onlar için her şeyin bittiği konusunda hemfikirlerdir.
Yolları ayrıldığında biri ticarete biri eğitime yönelen iki kardeş aslında hayatlarını nasıl boşa harcadıklarını itiraf ederler.
Öykü havanın çok kötü olduğu bir günde Deniska ve Molodaya’nın geleneksel bir törenle evlenmeleriyle sona erer.
Bu evlilikle iki ulaşılmaz ucun birleşmesi, gelecekten bir umut beklememelerine işarettir.
Sayfa: