DUYURU
Kapat
Tecrübelerinizi takip edin!
Sitemizde YAZAR olmak isteyenler yukarıdaki "yazar ol" butonunu kullanarak üye olabilirler. Artık yeni üyelere aktivasyon linki göndermiyoruz. Direkt giriş yapıp paylaşım yapabilirsiniz.

Kötü niyetli kişilerin paylaşımlarını otomatik olarak yayınlamamak için ilk defa üye olup tecrübe paylaşan arkadaşların paylaşımlarını bir süre bekletmek zorunda kalıyoruz. Yeni üyeyseniz paylaştığınız tecrübenin yayınlanması birkaç gün sürebilir. Takip ediniz.
Sayfa:

Liberalizm


Merkantilizme tepki olarak ortaya çıkan liberal bakış açısının kökleri, David Hume'un altın birikiminin zenginliği artıracağı yönündeki görüşü yıkması ve Adam Smith'in 1776'da yazdığı "Milletlerin Zenginliği"(Wealth of Nation) adlı kitabında, ulusal zenginlik ve güç için gerekli olanın ekonomik büyüme olduğunu, ekonomik büyümenin de, üretim, ekonomik uzmanlaşma ve iş bölümü ile mümkün olduğu iddiasına dayanır. Bu görüşe göre, merkantilist devlet, korumacı politikalarla ticareti ve büyümeyi engelleyerek zenginliğinin gelişmesini geriletmektedir. Serbest piyasaya ve asgari devlet müdahalesine dayanan liberal görüşe göre piyasa, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Piyasanın temel işlevi, ekonomik verimliliği arttırması, ekonomik büyümeyi azami hale getirmesi ve insanların refahını artırmasıdır. Rekabete dayalı piyasa düzeninde, değişim şartlarını arz ve talep belirler. Son kertede ekonomik problemlerin serbest piyasa çözümleriyle halledilmesinin, sistemin refahını sağlayacağı görüşü egemendir.

Adam Smith, devletlerin ticareti ve yatırım fırsatlarını açık hale getirerek ülkelerin özel ekonomik avantajlarından (bazılarında düşük işgücü ücretleri varken bazılarında ham madde bolluğu olabilir)yararlanmalarından ortak çıkar sağlayacağını iddia eder. Bu nedenle, devletlerin gümrük tarifelerini düşürerek uluslararası ekonomik faaliyetlere getirilecek sınırlamaları azaltmalarını ve hem malların hem de hizmetlerin arz talep çerçevesinde serbest bir biçimde hareket etmesini önerir.
Sayfa: